Kerkuil Schaft

Op 31 oktober 2020 werd op deze locatie in Schaft een webcam geplaatst. Vanaf 2014 wordt er met succes gebroed, maar liefst negen jongen van één broedsel vlogen er uit. Direct na het plaatsen van de kast in de loods wordt er jaarlijks met succes gebroed.

Hier is zowel een camera in de nestkast als op de invliegopening gericht.