Koolmees Eersel

powered by rtsp.me

In deze koolmezenkast hangt een camera zonder infraroodlicht, overdag is het dus een kleurenbeeld met zicht op het broedsel. De camera is nu weer online en gaat meestal aan op het moment dat de mezen actief in de kast gaan broeden. Dat is doorgaans in maart nestelen, april broeden en kleine jongen die in mei uitvliegen. Koolmezen eten voornamelijk rupsen van de Kleine wintervlinder die massaal voorkomen op eiken. Maar ook insecten, eikenprocessierupsen en buxusmot die worden bestreden als plaaginsect met alle gevolgen van dien voor het broedsel. Mezen bebroeden hun eieren (8-13) gedurende twee weken waarna de jongen uitkomen. De jongen zitten ongeveer drie weken in de nestkast en worden na het uitvliegen nog enkele weken gevoerd.

In deze videoclip uit 2020 is het uitvliegen van de jongen te zien.