Kreiel Kerkuil

Deze nestkastcamera in de gemeente Wintelre is 14 november 2020 geïnstalleerd en op dit moment is de nestkast nog niet bewoond. In 2019 was er een broedsel van 8 kerkuilen, echter in 2020 mislukte het broedsel van 3 eieren. 

Sinds 1999 hangt hier de nestkast met broedsels van ’99 t/m 2008. De gastgevers kregen in 2007 een oorkonde als blijk van waardering voor hun gastvrijheid en het groot aantal succesvolle broedsels. Vanaf die periode werd er nog maar wisselend gebroed, maar de laatste jaren keerde de kerkuilen weer terug.